19 June 2008

Det er spansk, det er dejligt, det er.........uforstående!!!

De sidste par dage har jeg været travlt optaget med at deltage i et seminar og præsentation af "Turist Strategi for Tenerife 2008-2015"......og det har været en oplevelse......på godt og ondt.

Seminaret har kørt over 2 dage, med præsentation, plenum, møder, frokost(er), klap-på-skulderen møder, osv.
Selvfølgelig skal en turist destination som Tenerife have en strategi for fremtiden. Uden faste målsætninger kan vi ikke opnå noget, men som tilskuer fra en privat virksomhed tager man sig ofte til hovedet og spørger om de folk der er valgt til opgave i den offentlige, har kompetens.

I tirsdag var jeg indbudt til at holde et foredrag om elektronisk markedføring. Normalt taler jeg ikke meget om mit arbejde her på bloggen, men for at denne artikel skal give mening, kommer her lidt arbejdsrelateret information.
For 5 år siden blev jeg ansat i Spring Hoteles som deres on-line medarbejder. Dengang havde vi 4 hoteller, en web-side som fungerede med en SQL opkopling (det vil sige at reserveringer er ikke "live" men via en anden server). Vi havde en omsætning på ca. 320.000 € om året. En omsætning som jeg mente var latterlig lille, og som vi kunne forbedre, hvis vi ændrede vores web, marketing og teknikker. Jeg fik frie hænder til at ændre hele konseptet, og året efter steg omsætningen til 2 millioner €. Herefter gik årene som følger; 2003 - 300,000€, 2004 - 2 mill, 2005 - 3,4 mill, 2006 - 4,5 mill, 2007 - 6,4 mill.
Selvfølge sad vi ikke kun og ventede på at pengene "væltede" ind, det er hårdt arbejde. Det er et konstant arbejde med at forbedre dit produkt, søge nye distributions kanaler, søge nye kunder, osv. Alt dette hedder SEO (Search Engine Optimizing) og SEM (Search Engine Marketing), og eneste problem er at der findes ikke kvalificeret personale (eller meget få) her på de Kanariske øer.
Vores målsætning for 2008 er 7 millioner, som er den absolut største on-line omsætning her på de Kanariske øer. Vores On-line afdeling er nu en seperat del af min salgsafdeling med 2 ansatte (og endnu en kommer til i efteråret). Vores personale uddanner jeg selv, og er tvungen til at betale dem den dobbelte løn, idet vores konkurrenter har fundet ud af at Spring Hoteller sidder med 90% af SEO/SEM viden banken her på øerne.
Derfor bliver jeg ofte inviteret til ”runde-bord-diskusioner”, plenums og som i dette tilfælde, har hjulpet SPET (den officielle Tenerife turist organisation) med hensyn til deres on-line promotion.

Tilbage til de sidste dages møder: Resultatet er blevet et pæn lille bog, som fortæller om Tenerifes intentioner for fremtiden, men som altid......intet konkret. Da jeg forberedte mit foredrag, som var om elektronisk markedsføring, forsøgte jeg at holde det på et nivau som alle kunne forstå. Dog er jeg tvungen til at bruge enkelt ord og vendinger på engelsk, idet disse ord er en integreret del af emnet. Dette er ord som også på dansk kun eksisterer på engelsk. Eksempel: web, browser, SEO, SEM, Cookie.
Dog kan enkelte af disse ord oversættes til spansk: f.eks web kan oversættes med ”red”, men flertallet af vendingerne er stadig engelske.
Efter mit foredrag (ca. 30 min) var salen åben for spørgsmål. Der kom meget få spørgsmål indtil en tilhører meget ærligt tilstod at han ikke fattede en brik af det hele, og så kom der gang i spørsgsmålene.
De næste 30 min gik med at svarer på spørgsmål, og langsomt faldt brikkerne (for mig) på plads. Hotelejerne, direktørerne, folk i ledende positioner og politikkerne hernede har en meget begrænset viden om nye tiltag. Her taler jeg ikke kun om web relaterede tiltag, men generelt. Tenerife har siden 1980, haft meget succes rent turist mæssigs, og den generelle mening er: hvorfor ændre noget som kører godt. Desværre er det ikke os hernede der bestemmer efterspørgelsen, og vi må konstant ændre os for at tiltrække vores kunder.

Dette forstår man slet ikke, mange af hotellerne er fanget i en monokultur, hvor de har bygget en afhængighed af sine kunder op, som gør at en stor del af disse hoteller realt ikke bestemmer over sin egen prissætning og produkt. Da jeg om eftermiddagen sad sammen med den Karariske præsident, chefen for Turist Organisatione samt et par borgmestre, til en åben diskutionsrunde, gik denne diskution videre. Og pludselig går det op for os at folk ikke kan ændre sig, ville måske gerne, men er på et teknisk plan kørt så langt bagud at det for dem er uoverkommelig at ”komme efter” udviklingen.

Jeg bor på Tenerife, jeg er afhængig af at turistbranchen går godt, men jeg bliver bange for fremtiden når jeg ser mange af mine venner/konkurrenter bliver overhalet af for- og nutiden, og ikke mindst af andre turist destinationer. Lad mig sluttte af med (måske for at sætte alt i det rette lys) lidt statestik: 70% af alle hotel direktører på Tenerife taler kun spansk, 18% taler spansk plus et sprog, 8% taler spansk og 2 andre sprog og 4% taler mere en 3 andre sprog............af 100% direktører er 25% udlændinge!!!!!!!!!!

No comments: